Juryleden

De  jury, die de kandidaten voor de Megafoon editie 2021 beoordelen, is samengesteld uit drie externe juryleden en drie interne leden van de algemene vergadering van Oikonde Leuven v.z.w.

 

De leden van de jury zijn van de Megafoon editie 2021 zijn:

dhr. Guido Vos

mevr. Nathalie Brack

mevr. Sylvie Van Gastel

dhr. Paul Beller

dhr. Danny Wildemeersch

dhr. Peter Goris

 

De voorzitter van de jury van de Megafoon editie 2021 is  mevr. Nathalie Brack

 

 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven