Ontstaan

De naam “Oikonde” is afgeleid van het Griekse woord “oikos” en betekent “op weg naar huis”. Sinds 1969 zoekt Oikonde samen met gebruikers en vrijwilligers niet alleen wat het betekent een thuis te hebben, er wordt ook gezocht hoe die kan gevonden worden. Oikonde Leuven is ontstaan vanuit de samenleving en vanuit een bewogenheid. Een aantal beroepsmensen die actief waren in instellingen voor personen met een verstandelijke beperking, in psychiatrische ziekenhuizen, in gevangenissen, in beschermde werkplaatsen, werden geconfronteerd met mensen die, na vele jaren opname, op zoek waren naar een andere thuis. Zo ontstonden de eerste Oikonde-gemeenschapshuizen waar kwetsbare personen samenwoonden met enkele vrijwilligers.Ze probeerden samen een nieuwe THUIS te maken.

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven