Hoe steunen ?

U kan Oikonde Leuven v.z.w. financieel steunen op de volgende manieren

  • Schenk een losse gift

  • Geef een maandelijkse gift

  • Schenk een legaat

Schenk een losse gift

Door een bedrag naar uw keuze over te maken op IBAN rekening nummer BE56 0688 9874 9988 steunt u ons.

Geef ons een maandelijkse gift

Maak van uw gift een permanente verbintenis. Geef Oikonde Leuven v.z.w. meer zekerheid. Een gift is een mooi teken van solidariteit en betrokkenheid. Een vaste bankopdracht is dat nog meer. Dan kan Oikonde Leuven v.z.w. van maand tot maand op u rekenen. En u ziet beter wat uw bijdrage mogelijk maakt.

Terug naar boven

 

Schenk een legaat

Soms besluiten mensen om het werk van Oikonde Leuven v.z.w. te steunen met een legaat, een schenking via hun testament. Dat is in de eerste plaats een mooi gebaar en een teken van blijvende betrokkenheid. Tegelijk verzekert 'de legataris' zich ervan dat flink wat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis (statuut van duo-legaat). We raden u aan om een notaris te raadplegen. Die kan u exact uitleggen hoe u te werk moet gaan en welke formule het best bij uw situatie past.

Terug naar boven

U ontvangt voor alle duidelijkheid geen fiscaal attest voor een gift. 

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven