Hoe zich kandidaat stellen voor de Megafoon editie 2022-2023?

Om je project in te dienen moet je twee formulieren ten laatste op maandag 7 november 2022 om 23.59 uur bezorgen aan Oikonde Leuven v.z.w.:

1. Het aanvraagformulier (het sjabloon kan je hier vinden) ingediend volgens de volgende modaliteiten: maximum 4 pagina's, lettertype Times New Roman, lettergrootte 11 en opgeslagen als een Word bestand.

2. De akkoordverklaring die  ingevuld en ondertekend is (het sjabloon kan je hier vinden)

Indien je niet in de mogelijkheid bent om het via e-mail te versturen, kan je de documenten per post opsturen naar Oikonde Leuven v.z.w., p/a 's-Hertogenlaan 62 te 3000 Leuven.

 

Een kandidaat die reeds deelnam aan een vorige editie van De Megafoon kan zijn of haar kandidatuur opnieuw stellen voor deze editie. Laureaten en genomineerden uit de vorige edities van De Megafoon kunnen namens hun organisatie pas opnieuw deelnemen aan de derde editie van De Megafoon volgend op de editie waarin ze hun prijs in ontvangst hebben genomen. Dit laatste wordt gesteld om andere organisaties en initiatieven voldoende kansen te bieden om genomineerd te worden voor De Megafoon.

 

De uitreiking van de Megafoon editie 2022-2023 zal plaatsvinden op donderdag 2 maart 2023 in het Provinciegebouw van Vlaams-Brabant te Leuven.

 

Herken jij je in de oproep voor de Megafoon? Nomineer dan jouw initiatief voor de Megafoon en motiveer je kandidaatstelling. Denk je aan andere intiatieven die voor deze editie van De Megafoon in aanmerking komen, bezorg hen dan gerust deze informatie en/of de bijhorende hyperlinks.

 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven