Wat is De Megafoon?

De Megafoon is een bekroning van een initiatief dat bijdraagt tot een meer zorgzame samenleving. De Megafoon is zelf een initiatief van v.z.w. Oikonde Leuven. 

Onder de kandidaturen worden door een jury enkele initiatieven geselecteerd. Op basis van een mondelinge presentatie van het initiatief kiest de jury uit de weerhouden projecten de uiteindelijke laureaat en 4 genomineerden.  
 

Wat houdt de onderscheiding in?

De prijs voor de laureaat bestaat uit drie luiken: 

-          een geldbedrag van € 15.000,- 

-          een kunstwerk

-          media-aandacht ontvangen voor het initiatief.

 

Vier andere genomineerden ontvangen een geldbedrag van € 2500,-  en een kunstwerk. Via De Megafoon ondersteunen we de laureaat, de genomineerden en een aantal geslecteerde projecten door via dit event en door de media-aandacht die er uit volgt, hun project in de spotlights te plaatsen. 

 

Oikonde Leuven

's-Hertogenlaan 62
3000 Leuven