Vanaf 1/01/2014 is de pleegzorgwerking voor volwassen personen van Oikonde Leuven v.z.w. ondergebracht in de nieuwe provinciale v.z.w. Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

We verwijzen voor meer informatie naar

www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

De website van Oikonde Leuven vzw  zal  in de toekomst aangepast worden.

Voor de meest recente informatie, klik op de knop 'ACTUA'.

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij iemand met een handicap, is dat vrijwilligers-‘werk'? Ik dacht dat het werken was, maar het is vriendschap geworden!' (Peter, vrijwilliger bij Oikonde Leuven)

 

'Heb jij al een logeergezin? Ik wel. En het lijkt wel of ik naar familie ga. Zo gezellig vind ik het daar.' (Roger)

 

'Ik vind het fijn om zelfstandig te wonen. Er komt om de veertien dagen een vrijwilliger langs om mij te ondersteunen. We hebben dan een babbel, eten iets samen of gaan er samen op uit. Ik kan echt rekenen op deze vrijwilliger.' (Francine, woont met ondersteuning van een steungezin)

 

Het doorstromingshuis was een mooie overgang tussen thuis wonen en op eigen benen gaan staan. Ik voelde er me thuis, geborgen in bijna zoiets als een gezin.' (Johan, woont in een gemeenschapshuis van Oikonde Leuven)

 

Zo tussen mensen wonen, da's gewoon tof. Zeker als ge daarnaast nog heel wat vrijheid hebt. Als ge alleen gaat wonen, kan het soms jaren duren eer ge een buur kent. Hier is dat anders.' (Marc, woont in een huis voor lang verblijf van Oikonde Leuven)

 

‘Na de dood van ma zorg ik voor mijn gehandicapte zus. Oikonde zoekt mee naar allerlei oplossingen. Dat geeft ons een extra draagvlak.' (Guy, broer van Gerda, vrouw met verstandelijke beperking. Wonen bij familie of kennissen of wonen in een gezin).

OIKONDE LEUVEN -

016/22 96 13 - 016/22 76 47